Veiligheid en privacy | DiamondsByMe

Veiligheid en Privacy

DiamondsByMe.nl:

Bedrijfsadres: Rijsdijk 146, 3161 EW, Rhoon
Postadres : Rijsdijk 146, 3161 EW, Rhoon
Inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel is 24376433
B.T.W.-nummer is NL.817152696B01

Doeleinden gebruik:

Bij elk bezoek aan onze website herkent onze webserver automatisch noch je domeinnaam, noch je e-mailadres.
Bij een bezoek aan onze website bewaren wij

  • je e-mailadres als je boodschappen/vragen plaatst op deze website
  • je e-mailadres als je dit aan ons communiceert
  • je e-mailadres als je deelneemt aan discussieforums
  • je NAW gegevens om je bestelling te kunnen verwerken
  • alle informatie die je vrijwillig verstrekt hebt (bijvoorbeeld onderzoeks informatie en/of site-registratie)

De informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.

Cookies:

Op deze site gebruiken we cookies (een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een Internetserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte Internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek)

  • om je voorkeuren te registreren
  • om je bij een volgend bezoek aan onze site op de hoogte te stellen van nieuwigheden die je zouden kunnen interesseren
  • om je vroegere activiteiten op de site te registreren, om je bij uw volgend bezoek een betere dienstverlening te bieden
  • om de inhoud en de presentatie van de site aan te passen op basis van je browsertype of van andere informatie die door de browser verstuurd wordt

We hebben geen partnerschappen of speciale relaties met derden op internet.

Als wij je gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector.
Als wij bepaalde kritieke informatie ontvangen of overdragen, zoals bijvoorbeeld financiële informatie of gezondheidsinformatie, gebruiken wij een beveiligde server. Je wordt hiervan op de hoogte gesteld via een scherm dat afgebeeld wordt op onze site (pop-up).
Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site.
Hoe neem je contact met ons op in verband met ons privacy beleid?

Als je wenst te reageren op ons privacy beleid, kun je contact met ons opnemen

Over communicatie per e-mail:

Als je in de toekomst geen e-mails wenst te ontvangen van ons bedrijf, kun je contact met ons opnemen op het hierboven vermelde adres of je kunt je gemakkelijk uitschrijven middels een "hyperlink" die onderaan de mail te vinden is.

Over communicatie per brief:

Als je ons via het web je postadres meedeelt, zul je alleen de informatie ontvangen die je aangevraagd hebt, op het adres dat je ons meegedeeld hebt.

Over communicatie per telefoon:

Als je ons jouw telefoonnummer meedeelt via het web, zal ons bedrijf alleen telefonisch contact met je opnemen als dit nodig is om je te informeren over de bestellingen die je online geplaatst hebt.

Indien je geen geadresseerd reclamedrukwerk en/of geen commerciële telefoontjes (meer) wenst te ontvangen, kun je dat kenbaar maken via de website van de Stichting Infofilter: www.infofilter.nl.

Op verzoek verlenen wij aan de bezoekers van onze site toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden. Als je toegang wenst tot deze informatie, kun je contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres.

Op verzoek bieden wij de bezoekers van onze site de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren. Als je jouw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren, kun je contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres.

Indien je jouw persoons gegevens wenst te verwijderen uit ons systeem kun je contact met ons op nemen op het hierboven vermelde adres.

Als je vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacy beleid, verzoeken wij je om contact met ons op te nemen.